DT 827 Belastung/Bericht

DI008516 Projekt-ID

DI008517 Vorgang

DI008518 Ressource

DI008519 Kostenart

DI008523 Stand

DI008523 Belastungsdatum

Ab DB 39.5.0

Hinweis: In dieser Version hat sich die Bezeichnung gešndert

Bis DB 39.5.0

Hinweis: DI-Bezeichnung bis DB 39.5.0: Stand

DI008535 Bericht

DI008536 Pos.

DI008537 Projekt-ID

DI008538 Bericht

DI008539 Ressource

DI008660 Belastung-Soll

DI008661 Belastung Kosten-Soll

DI008662 Belastung-Ist

DI008663 Belastung Kosten-Ist

DI008664 Belastung-Rest

DI008665 Belastung Kosten-Rest

DI008666 Belastung Kosten-Gesamt

DI034501 Termin/Projektion

web-bg-small 39.5 Venus Current DE

         PLANTA project

 
  • Suche in Topic-Namen

  • Suche in Topic-Inhalten